Möt Mikael Klotz – nominerad till priset ”Årets Fysioterapeut 2018”

"Av någon anledning har jag alltid jobbat med människor i ett hjälpande syfte"

Mikael Klotz, medicinskt ansvarig Hammarby Fotboll

Mikael Klotz, medicinskt ansvarig på Hammarby Fotboll och som undervisar studenter, andra fysioterapeuter och moderniserat en annars traditionell idrottsrehabilitering, är nominerad till priset ”Årets Fysioterapeut 2018”.

Medjobb når Mikael efter ett avslutat träningspass med Hammarby Fotbolls A-lag. Han bemöter oss på sitt sedvanliga glada, ödmjuka och mycket trevliga sätt.

Stort grattis till nomineringen av Årets Fysioterapeut! Hur är känns det?

-Det känns fantastiskt roligt och smickrande, jag är ödmjuk och glad över nomineringen. Och oavsett om jag skulle bli årets sjukgymnast eller inte spelar det mindre roll. Bara att få förekomma i det sammanhanget och nämnas vid sidan av andra fantastiska kollegor är en vinst i sig!

Har du alltid önskat att få arbeta med något som hjälper människor?

-Av någon anledning har jag alltid jobbat med människor i ett hjälpande syfte. Från mina år som polis till mitt nuvarande yrke som sjukgymnast. Och om det varit en önskan? Jag vet inte, snarare en drift.

Hur länge har du arbetat med Hammarby, var det en självklarhet att du skulle tacka ja och varför i så fall?

-Jag genomför just nu min 11:e säsong med Hammarby Fotboll som medicinskt ansvarig. Jag började i januari 2008 och det var en självklarhet att tacka ja till den fantastiska möjligheten! Jag är en tävlingsmänniska som älskar att jobba under press och i en föränderlig miljö på toppnivå, säger Mikael med stark inlevelse.

Din arbetsgivare är en av Sveriges absolut största föreningar. Ansvarar du för fler grenar inom Hammarby Fotboll?

-Tidigare arbetade jag mer aktivt även med akademierna och deras spelare, men inte lika mycket numer. Dock är jag mentor och rådgivare samt genomför ibland second opinion-undersökningar för att hjälpa terapeuten som jobbar med dem. Samma gäller med vårt damlag. Jag har ingen arbetsuppgift med dem, men hjälper till och stöttar vid behov.

Är du alltid närvarande när patienten rehabiliterar eller får de ett eget schema eller träningsprogram mellan träffarna?

-Jag är inte alltid med när de rehabiliterar. Det är av flera anledningar. Den ena är att jag varit ensam terapeut med ansvar för 25-30 spelare och även ansvarar för akuta omhändertaganden vid träning samt att förbereda spelarna inför och ta hand om dem efter träning.

Mikael Klotz och Erik Israelsson

Den andra är min grundfilosofi, att varje individ måste ta eget ansvar och genomföra sin rehabilitering – men självklart styr, guidar och deltar jag så mycket jag kan. Framför allt i slutskedet vid RTP (Return To Play).

Min rehabfilosofi bygger på tydlig kommunikation, gemensam planering, mycket eget ansvar och egna program som följer en planerad progression.

Vem har det sista ordet om en spelare behöver mer rehabiliteringsarbete eller är redo att spela igen?

-Det är alltid patienten själv som bestämmer om det inte rör något som kan vara livshotande eller skapa en allvarligare skada. Men jag försöker alltid kommunicera och samarbeta så att han (och tränaren) förstår vad vi riskerar och vad vi vinner på processen.

En viss risk finns alltid närvarande i elitidrott. Det är ingen lek.

Hur skiljer sig arbetet som fysioterapeut mellan en elitidrottare och en vanlig person?

-Frekvensen med vilken jag skulle träffa patienten. Mina spelare träffar jag varje dag. En vanlig patient kanske någon gång per vecka. Det förändrar sättet jag kan jobba på.

Jag märker att du brinner stort för ditt arbete och för Hammarby, vad mer brinner du extra mycket för?

-Familjen! Min fantastiska dotter Tilde och min blivande fru och mitt livs kärlek Nicole.

 

Motivering:

Mikael arbetar aktivt med både förebyggande och rehabiliterande åtgärder för Hammarbys spelare i A-laget. Han bygger sina interventioner på evidens och beprövad erfarenhet, använder sitt nätverk världen över för kunskapsutbyte samt deltar aktivt i undervisning av studenter och andra fysioterapeuter.

Mikael vågar använda mjuka värden i en mansdominerad värld och påverkar en stereotyp värld genom att vara närvarande. För Mikael är säkerhet och ordning av stor prioritet vilket har skapat ett stort förtroende hos spelare (patienter)

Beskrivning på vilket sätt den nominerade på ett föredömligt sätt har bidragit till att förbättra patienters och invånares hälsa:

Mikael är aktiv som utbildare, som handledare och som nätverkare och har med sina kontakter moderniserat en annars ganska traditionell idrottsrehabilitering.

Beskrivning av på vilket sätt den nominerade bidrar till professionens utveckling:

Mikael söker aktivt upp evidensbaserad kunskap från nationella och internationella kontakter. Han är ett föredöme vad gäller att använda digital teknik i rehabilitering.